PAKPEN PLASTİK BORU VE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. / PAKPN [] 03.12.2013 10:31:32

  Özel Durum Açıklaması (Borçlanma Aracı-Genel)

1 ALİ UÇAR MUHASEBE YÖNETİCİSİ PAKPEN PLASTİK BORU VE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 03.12.2013 10:27:30
2 GÜNER ÖZKAN FİNANS VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ PAKPEN PLASTİK BORU VE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 03.12.2013 10:31:00

  
   
Ortaklığın Adresi:Organize Sanayi Bölgesi (KOS) evrenköy cd. no: 11 SELÇUKLU/KONYA
Telefon ve Faks No.:tel: (0332) 239 14 38 faks: (0332) 239 14 38
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:tel: (0332) 239 14 38 faks: (0332) 239 14 38
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?:Hayır
Özet Bilgi:3.Kupon ödemesi faiz oranı hesaplaması

  
   
Borçlanma Aracının ISIN Kodu:TRSPKPB61517
Borçlanma Aracının Türü:özel sektör tahvili
Borçlanma Aracının Vadesi:02.06.2015
Borçlanma Aracının İhraç Tutarı:100.000.000

  AÇIKLAMA:
Ortaklığımız tarafından ihraç edilen 100.000.000 tl tutarıdaki tahvilin 04.03.2014 tarihinde yapılacak olan 3.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,19 olarak kesinleşmiştir.

  
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.