PAKPEN PLASTİK BORU VE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. / PAKPN [] 03.12.2013 11:07:18

  Kupon Ödemesi

1 GÜNER ÖZKAN FİNANS VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ PAKPEN PLASTİK BORU VE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 03.12.2013 11:03:40
2 ALİ UÇAR MUHASEBE YÖNETİCİSİ PAKPEN PLASTİK BORU VE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 03.12.2013 11:07:00

  
   
Ortaklığın Adresi:Organize Sanayi Bölgesi (KOS) evrenköy cd. no: 11 SELÇUKLU/KONYA
Telefon ve Faks No.:tel: (0332) 239 14 30 faks: (0332) 239 14 38
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:tel: (0332) 239 14 30 faks: (0332) 239 14 38
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?:Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?:Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?:Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi:03.09.2013
Özet Bilgi:Tahvil Kupon ödemesi Bildirimi

  
   
Borçlanma Aracının ISIN Kodu:TRSPKPB61517
Kupon Ödeme Tarihi:03.12.2013
Kupon Faiz Oranı:3,36
Kupon Ödeme Tutarı:3.359.998,70 TL
Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:2

  EK AÇIKLAMALAR:
Ortaklığımız tarafından ihraç edilen 100.000.000 tl nominal degerli, 2 yıl vadeli TRSPKPB61517 ISIN kodlu tahvilin 2.kupon ödemesi olan 3.359.998,70 TL faiz ödemesi 03.12.2013 tarihinde yapılmıştır.

  
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.